Lorem ipsum
Class aptent taciti sociosqu ad litora

Сертификати

ISO 9001:2000 е един от най-популярните в света стандарти. Изискванията му се спазват от над 776 000 организации в 161 държави. ISO 9001 отдавна се е превърнал в международен еталон за управление на качеството в бизнес отношенията. Целта на стандарта е да подкрепи организациите в стремежа им за "управление на качеството", което означава, че те трябва:

  • Да задоволяват изискванията за качество на клиентите;
  • Да спазват нормативните изисквания;
  • Да повишават удовлетвореността на клиентите;
  • Непрекъснато да подобряват дейността си.
Moody

Стандартът си е спечелил международна репутация като "основополагащия стандарт за системи за управление", който може да бъде да бъде прилаган във всяка организация, голяма или малка, независимо от естеството на дейността й, продуктите и/или услугите й, включително и в органите на местното и държавното управление.

"Система за управление" се отнася към структурата за управление на процесите и бизнес дейностите в организацията, която превръща входните ресурси в продукт или услуга, които удовлетворяват изискванията на клиентите за качество, съответстват на нормативните изисквания и отговарят на целите на организацията. Стандартът осигурява рамка от изисквания за управление, които позволяват на организацията да се фокусира върху изискванията на клиента, управлението на процесите и непрекъснатото усъвършенстване.

За повече информация относно Moody, посетете:
Муди Интернешънъл - официален уеб-сайт

Акредитации

CANON_SCAN

Референции

CANON_SCAN0001 CANON_SCAN0006 CANON_SCAN0005 CANON_SCAN0003 CANON_SCAN0002 CANON_SCAN0004 CANON_SCAN0007 CANON_SCAN